صدای مردم / پاسخ مسئولان؛

شکستگی یکی از خطوط انتقال آب شرب شهری در کوی ملت بندرعباس

شکستگی یکی از خطوط انتقال آب شرب شهری در کوی ملت بندرعباس

تیلا نیوز/ صدای مردم: از مدت ها پیش در کوی ملت بندرعباس (کوی ملت ۳۱) خط انتقال آب شرب محله، دچار شکستگی شدید ی شده و با توجه به ایجاد مشکلات متعدد و هدر رفت آب، متاسفانه علیرغم پیگیری های متعدد اهالی در جهت تعمیر و ترمیم آن، تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است!

از گروه های امداد و عملیات آبفای بندرعباس استدعا داریم هر چه زودتر مشکل فوق را پیگیری و رفع نمایند.