صاحبان خانه های خالی در هرمزگان ۱۰روز برای پرداخت مالیات فرصت دارند

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان گفت: مالکان خانه های خالی که پیامک دریافت کرده اند ،۱۰روز برای پرداخت مالیات فرصت دارند.

به گزارش تیلا نیوز، مرتضی اسدی در جمع خبرنگاران افزود: این دسته از مالکان می توانند با مراجعه به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، اطلاعات سکونت و مالکیت خود را به روزرسانی کنند.

وی ادامه داد: اگر ملک کسی به اشتباه در فهرست خانه‌های خالی ثبت شده است، از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت راه و شهرسازی، می‌تواند عدم پذیرش خود را اعلام کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در خصوص فرآیند تکمیل اطلاعات متقاضیان، اضافه کرد:اگر وضعیت متقاضی در انتظار بررسی باشد یعنی حائز شرایط است و باید در سامانه مربوط در فهرست مشاهده و پیگیری درخواست، وارد جزئیات و قسمت مدارک و ثبت مدارک شده و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کند.

وی اظهار داشت: اگر متقاضی در وضعیت در انتظار دریافت و یا تکمیل استعلام باشد باید صبر کند تا وضعیت به حالت در انتظار بررسی تغییر کرده و بارگذاری را انجام دهد و اگر متقاضی در وضعیت در انتظار تایید استعلام است باید به اداره راه و شهرسازی در مرکز استان و شهرستان ها مراجعه کند تا استعلام انجام و تعیین تکلیف کند و به وضعیت در انتظار بررسی تغییر یابد سپس ادامه بارگذاری مدارک انجام شود در پایان هم بعد از بارگذاری مدارک با مراجعه به اداره کل تایید اولیه با بررسی مدارک صورت می گیرد.