صدور دستور ویژه قضایی برای ایجاد شرایط برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت در بندرعباس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: به منظور صیانت از حقوق عامه، دستور ویژه قضایی برای ایجاد شرایط برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت در بندرعباس صادر شده است.

به گزارش تیلا نیوز، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با توجه به گزارشات واصله، عدم وجود شرایط لازم برای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتور سیکلت در بندرعباس منجر به ایجاد مشکلات و مشقات فراوانی برای متقاضیان در این شهر شده بود که بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با ورود به موضوع، نسبت به صدور دستور قضایی و اتخاذ تمهیدات لازم برای رفع این مشکل اقدام نموده است.

وی در ادامه افزود: در راستای اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه با تعیین مهلت ۲۰ روزه و طی دستوری از پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان و دیگر دستگاه های مسئول خواسته شد، فوراً نسبت به فراهم سازی شرایط و ایجاد مراکز و امکانات لازم جهت برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتور سیکلت در بندرعباس اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: همچنین از پلیس راهنمایی و رانندگی استان هرمزگان و دیگر دستگاه های مسئول خواسته شده است نتیجه اقدامات خود را فوراً به این دادستانی اعلام کنند.