بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد؛

صدور سند رسمی خودرو نیازی به گواهی تعویض پلاک ندارد

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک: بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد ارتباطی به جایگزینی گواهی نقل و انتقال با برگ سبز ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهدی اقبال اظهار داشت: صدور سند رسمی خودرو نیازی به گواهی تعویض پلاک ندارد.

وی افزود: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ تصریحی در خصوص ملاحظه گواهی نقل و انتقال خودرو، قبل از انتقال خودرو ندارد و سران دفاتر مستقل می‌توانند نسبت به صدور سند خودرو اقدام کنند.

اقبال افزود: بر اساس بخشنامه جدید، برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه بوده، کفایت می‌کند و از این پس به گرفتن تاییدیه از مراکز تعویض پلاک قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیازی نیست.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قبلا بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت صادره شده بوده که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و بر مبنای آن می‌بایست گواهی تأییدیه انتقال خودرو دریافت می‌شد.
اقبال تأکید کرد: بعضا متاسفانه بخشنامه جدید امور اسناد را مبنی بر قبول برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال تلقی کرده اند، در حالی که چنین نیست و بخشنامه صادره ارتباطی به برگ سبز ندارد.

🔸متن بخشنامه به این شرح است:

نظر به این که ماده (۳۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریحی به ضرورت اخذ و ملاحظه گواهی نقل و انتقال – تحت عنوان تأییدیه نقل و انتقال – قبل از هرگونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد، لذا برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و جری تشریفات قانونی مصرحه بوده، کفایت امر را نموده و لزومی به اخذ تأییدیه مورد بحث قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.