صلح و سازش پرونده ۵ میلیارد ریالی با تلاش شورای حل اختلاف هرمزگان

در یک پرونده مالی به مبلغ ۵ میلیارد ریال با پیگیری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف بندزرک شهرستان میناب به صلح و سازش ختم شد.

رییس شوراهای حل اختلاف هرمزگان گفت: در یک پرونده مالی به مبلغ ۵ میلیارد ریال با پیگیری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف بندزرک شهرستان میناب به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان، مظفر حمزه ئی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: پس از طرح پرونده و ارجاع آن با موضوع اختلاف مالی به ارزش ۵ میلیارد ریال که باعث اختلاف فراوانی بین طرفین دعوی شده بود، جهت صلح و سازش ثبت شد.

رییس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان افزود: پس از ثبت پرونده و دعوت از طرفین دعوی در شوراهای حل اختلاف و پس از چندین نشست جهت رسیدگی، با همت و تلاش بی وقفه اعضای شورای حل اختلاف بندزرک شهرستان میناب، خوشبختانه این پرونده منجر به صدور گزارش اصلاحی و صلح و سازش میان طرفین دعوی شد.