طراحی کیت ویژه تشخیص «اُمیکرون» در انستیتوپاستور ایران

رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد: با توجه به شیوع واریانت امیکرون در تعدادی از کشور‌های جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه‌های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه‌های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد.

ایسنا: رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد: امروز اولین مورد واریانت امیکرون به روش توالی‌یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت.

دکتر علیرضا بیگلری با بیان این مطلب افزود: با توجه به شیوع واریانت امیکرون در تعدادی از کشورهای جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه‌های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه‌های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد.

وی در ادامه افزود: بعد از دریافت نمونه‌های مشکوک، کار توالی‌یابی انجام شد که امروز صبح اولین مورد واریانت اُمیکرون به روش توالی‌یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی گفت: با توجه به تایید این موضوع امیدواریم که با رعایت پروتکل‌ها و تدوین سیاست‌های صحیح بتوانیم شاهد آن باشیم که با توجه به حجم بسیار خوب واکسیناسیونی که در کشورصورت گرفته است با این واریانت به صورت جدی مقابله خوبی شود.

رییس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد: شایان ذکر است مهم‌ترین نکته در بحث مقابله با واریانت اُمیکرون استفاده از ماسک می باشد زیرا انتقال این واریانت بسیار بیشتر از موارد دیگر است.