با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه تهران؛

طرح «مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین» به اتمام رسید

طرح پژوهشی مشترک دانشگاهی با عنوان « مدیریت ترافیک هوایی پرنده‌‎های بدون سرنشین در ارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی» به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طرح پژوهشی دانشگاهی مشترکی که با عنوان «مدیریت ترافیک هوایی پرنده‎‌های بدون سرنشین در ارتفاع کم با استفاده از نظریه بازی» در قالب رساله دکتری با دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران تعریف شده بود، با موفقیت به اتمام رسید.

هدف از این رساله، مدیریت ترافیک هوایی و بررسی مسئله پرواز هم‌زمان چند پرنده بدون سرنشین در یک محیط شهری و در ارتفاع کم، با استفاده از نظریه بازی است به طوری‌که پرنده‌های در حال پرواز در طول مسیر، حداقل فاصله ایمن از یکدیگر را داشته و در مسیر، تداخل نداشته باشند.

با توجه به مشکل افزایش ترافیک حمل و نقل زمینی، استفاده از حمل و نقل هوایی شهری یا به اختصار هوانوردی شهری، راه‌حلی است که خود موجب افزایش میزان پروازهای پرنده‌های بدون سرنشین و انواع پرنده‌های دیگر می‌شود. از این‌رو، مدیریت، زمان‌بندی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت هوایی و فضای پروازی اهمیت می‌یابد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در زمینه پرواز هم‌زمان چندین پرنده باید بررسی شود، عدم تداخل زمانی و مکانی بین دو پرنده است. در حرکت هم‌زمان چندین پرنده باید حداقل فاصله در افق و فاصله در راستای قائم بین پرنده‌ها حفظ شود. لذا ین طرح، با هدف حل مسئله ترافیک هوایی و مدیریت ترافیک و رفع تداخل پرواز توسط خود پرنده و از طریق مدیریت ترافیک به‌صورت غیرمتمرکز انجام شد. روش حل و مسیریابی هر یک از پرنده‌ها نیز با استفاده از نظریه بازی‌ها در انتخاب مسیر و انجام مانورهای رفع برخورد صورت گرفت.

از جمله دستاوردهای فنی این طرح نیز می‌توان به مدل‌سازی و شبیه‌سازی پرواز هم‌زمان چندین پرنده در حضور موانع طبیعی و غیرطبیعی، پیاده‌سازی پرواز مشارکتی بین چندین عامل، پیاده‌سازی الگوریتم تشخیص و رفع برخورد در پرواز هم‌زمان چندین پرنده و بهینه‌سازی تابع هزینه زمانی برای رسیدن به نقطه هدف اشاره کرد.