طوفان «شاهین» تندترین باد چابهار در ۴۰ سال اخیر را رقم زد / در ۲۴ ساعت ۲ برابر فصل پاییز باران بارید

مسئول واحد آمار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بیشینه سرعت باد متأثر از چرخند شاهین در چابهار به ۴۲ نات رسید که نه تنها در این موقع از سال بلکه در تمام طول فصل پاییز این شهر در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

تسنیم: مسئول واحد آمار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بیشینه سرعت باد متأثر از چرخند شاهین در چابهار به ۴۲ نات رسید که نه تنها در این موقع از سال بلکه در تمام طول فصل پاییز این شهر در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

حمیدرضا بهجتی اظهار داشت: بیشینه سرعت باد متأثر از چرخند شاهین در چابهار به 42 نات رسید که نه تنها در این موقع از سال بلکه در تمام طول فصل پاییز این شهر در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.

مسئول واحد آمار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: سریع ترین بادی که تا پیش از این در فصل پاییز چابهار ثبت شده، 36 نات بوده که مربوط به حدود 40 سال قبل یعنی مهرماه سال 1361 است.

وی ادامه داد: عمده رکوردهای بادی ثبت شده در چابهار ناشی از تندبادهای سامانه‌های همرفتی است که هم کوتاه مدت است و هم خیلی سریع، اما در زمان فعالیت چرخند شاهین، باد شدید برای چندین ساعت در چابهار جریان داشت.

مسئول واحد آمار هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری به بارش‌های ناشی از چرخند شاهین نیز اشاره کرد و گفت: در جریان فعالیت این چرخند 68 میلیمتر بارش در چابهار ثبت شد که این مقدار بارش در کمتر از24 ساعت باریده است.

وی افزود: بررسی داده‌های اقلیمی چابهار نشان می‌دهد که این حجم بارندگی در این موقع از سال یعنی مهرماه نیز برای نخستین بار در 40 سال اخیر بوده است.

بهجتی اضافه کرد: میانگین بارش پاییز چابهار در بلند مدت 33 میلیمتر است که بارش شبانه روز گذشته این شهر دو برابر پاییز بلندمدت بوده است.