عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نخلستان های غرب هرمزگان رویت شد

عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نخلستان های غرب استان رویت شد.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالنبی باقری در گفتگو با مهر در تشریح مشاهده عارضه پژمردگی خوشه های خرما در غرب هرمزگان بیان داشت: پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما یک عارضه است که در آن پژمردگی سریع و ناگهانی میوه‌ها در طی مدت ۳ -۲ روز و خشکیدن تمامی آنها طی مدت ۱ تا ۲ هفته، اتفاق می افتد.

باقری خاطرنشان کرد: در این عارضه لکه‌های قهوه‌ای روی محور اصلی خوشه‌ها در محل اتصال به درخت و سوختگی خوشک‌ها مشاهده می شود. در برخی ارقام نظیر مضافتی، نوارهای پهن نکروتیک در سطح فوقانی و گاهاً تحتانی محور اصلی خوشه‌ها مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: عواملی نظیر افزایش درجه حرارت (بالاتر از ۴۳ درجه سلسیوس)، وزش بادهای گرم و خشک و کاهش ناگهانی رطوبت نسبی (پایین‌تر از ۲۵ درصد) در بروز عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما به اثبات رسیده است.دوره بحرانی وقوع عارضه از اواسط تیر تا اواسط شهریور بسته به رقم و منطقه متفاوت است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش عنوان کرد: در پی تماس نخلکاران غرب استان (منطقه پارسیان) و مشاهده وقوع این عارضه روی درختان خرمای رقم برخی، کم کردن منطقی دور آبیاری در نخلستان های تحت تاثیر، استفاده از ترکیباتی مانند سولفات پتاسیم، افزایش ماده آلی خاک و هرس یک سوم انتهایی خوشه چه ها برای کاهش این عارضه توصیه شد.