عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نخلستان های غرب هرمزگان رویت شد

عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: عارضه خشکیدگی خوشه خرما در نخلستان های غرب استان رویت شد.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالنبی باقری در تشریح مشاهده عارضه پژمردگی خوشه های خرما در غرب هرمزگان بیان داشت: پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما یک عارضه است که در آن پژمردگی سریع و ناگهانی میوه‌ها در طی مدت ۳ -۲ روز و خشکیدن تمامی آنها طی مدت ۱ تا ۲ هفته، اتفاق می افتد.

باقری خاطرنشان کرد: در این عارضه لکه‌های قهوه‌ای روی محور اصلی خوشه‌ها در محل اتصال به درخت و سوختگی خوشک‌ها مشاهده می شود. در برخی ارقام نظیر مضافتی، نوارهای پهن نکروتیک در سطح فوقانی و گاهاً تحتانی محور اصلی خوشه‌ها مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: عواملی نظیر افزایش درجه حرارت (بالاتر از ۴۳ درجه سلسیوس)، وزش بادهای گرم و خشک و کاهش ناگهانی رطوبت نسبی (پایین‌تر از ۲۵ درصد) در بروز عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما به اثبات رسیده است.دوره بحرانی وقوع عارضه از اواسط تیر تا اواسط شهریور بسته به رقم و منطقه متفاوت است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش عنوان کرد: در پی تماس نخلکاران غرب استان (منطقه پارسیان) و مشاهده وقوع این عارضه روی درختان خرمای رقم برخی، کم کردن منطقی دور آبیاری در نخلستان های تحت تاثیر، استفاده از ترکیباتی مانند سولفات پتاسیم، افزایش ماده آلی خاک و هرس یک سوم انتهایی خوشه چه ها برای کاهش این عارضه توصیه شد.