عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان شد

عباس مویدی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان ریس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حکمی عباس مویدی را به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان منصوب کرد.

وی تا پیش از این معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میناب بوده و مدیریت جهادکشاورزی رودان و بستک را نیز در کارنامه دارد.

علی باقرزاده مسؤولیت این سازمان را در سال‌های اخیر بر عهده داشت.