عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان شد

عباس کمالی با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حکمی عباس کمالی معاون کنونی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان را به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان منصوب کرد.

مراسم معارفه وی قرار است روز شنبه در سالن شرکت گاز استان در بندرعباس برگزار شود.

تا پیش از این آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بود.