علی اکسیر مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان شد

تیلا نیوز: در پی رای اعتماد اعضا و ابقاء هیات مدیره، علی اکسیر به عنوان مدیرعامل و اشرف پورباقری به عنوان رئیس هیات مدیره جدید خانه مطبوعات و رسانه‌های استان هرمزگان انتخاب شدند. تغییرات مذکور با تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان در روزنامه رسمی کشور منتشر و ثبت شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایسنا، ماه گذشته پس از نظرسنجی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، بار دیگر اعضا به ماندگاری هیئت مدیره فعلی رای دادند و در راستای ایجاد وحدت بین اهالی رسانه و رفع دغدغه های صنفی جلسات هیئت‌مدیره تشکل شد.

در پی برپایی این جلسات و برگزاری انتخابات هیات رئیسه، «علی اکسیر» با رای حداکثری به عنوان مدیرعامل و خزانه‌دار و «اشرف پورباقری» نیز به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد. بر اساس این انتخاب، «یعقوب دبیری نژاد» سمت نایب رئیسی و «سعیده دبیری نژاد» نیز سمت منشی هیات مدیره را بر عهده گرفت.

گفتنی است از این پس تمامی اسناد و نامه‌نگاری‌های خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان تنها با مهر و امضای هیات رییسه وجاهت قانونی خواهد داشت و این گروه نماینده تمامی رسانه‌های استان در تمامی مجامع رسمی خواهند بود