عملیات تزریق گاز به فاز ۷ شهر بندرعباس انجام شد

عملیات تزریق گاز و گازرسانی به فاز ۷ شهر بندرعباس در اسفند ماه سال جاری به همت پرسنل شرکت گاز استان هرمزگان انجام شد.

به گزارش تیلا نیوز، رئیس اجرای طرح های شرکت گاز استان هرمزگان، در خصوص عملیات تزریق گاز به فاز ۷ شهر بندرعباس اظهار کرد: این عملیات با برنامه ریزی و هماهنگی همکاران امورمهندسی و اجرای طرح ها ومشارکت همکاران محترم بهره برداری، HSE و اندازه گیری شرکت گاز استان هرمزگان در اسفندماه سال جاری، انجام شد.

ابراهیم صفری افزود: پروژه فاز ۷ بندرعباس با بیش از ۱۱۷ کیلومتر اجرای خطوط شبکه و تغذیه و نصب بیش از ۲۸۰۰ انشعاب توسط پیمانکار مجری طرح شرکت رامجرد گاز از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شد و علی رغم مشکلات اجرایی ناشی از انجام عملیات در محلات و محدوده شهر به لطف خداوند و همت همکاران گازدار گردید

صفری بیان کرد: محدوده این پروژه بیش از ۱۸ هزار خانوار را طبق طراحی و از منطقه خور نایبند در غرب آزادگان تا بلوار شهید ناصر(خور شهناز) شامل محلات پارک شهر، خواجه عطا،سیم بالا، کوی فرهنگیان، فرودگاه قدیم و بلوار آیت الله غفاری در بر می گیرد.