عملیات ساخت سالن ۶ هزار نفری بندرعباس آغاز می‌شود

هفته آینده "تقی زاده" معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت، "ارتقایی" مشاور وزیر ورزش و جوانان به همراه "منادی"معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از زیرساخت ها و پروژه های ملی استان هرمزگان بازدید خواهند کرد تا اعتبار لازم پیش بینی شود.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس بر تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی استان هرمزگان تأکید کرد.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی، در خصوص دیدارش با وزیر ورزش و جوانان، افزود: در این جلسه آخرین وضعیت سالن چند منظوره سام و زال قشم، عملیات و آغاز ساخت سالن ۶ هزار نفری بندرعباس با همکاری و حمایت استاندارهرمزگان و اعتبار جهت تعمیر و تجهیز استادیوم ۲۰ هزارنفری خلیج فارس بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این نشست توافق شد تا علاوه بر اعتبارات مصوب هر یک از پروژه ها، با اختصاص اعتبارات ملی از سوی وزارت ورزش و جوانان در جهت تسریع در اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی استان هرمزگان، حمایت لازم انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس اضافه کرد: هفته آینده “تقی زاده” معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت، “ارتقایی” مشاور وزیر ورزش و جوانان به همراه “منادی”معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از زیرساخت ها و پروژه های ملی استان هرمزگان بازدید خواهند کرد تا اعتبار لازم پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در این بازدید اعتبار مناسبی برای تعمیر و تجهیز استادیوم ۲۰ هزار نفری خلیج فارس بندرعباس جذب شود، خاطرنشان کرد: در این نشست بر تکمیل پروژه های نیمه تمام استان هرمزگان تأکید شد و وزیر ورزش و جوانان قول تحقق این مهم را داد.