فرآوری گیاهان دارویی و بسته‌بندی انواع خرما در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی حاجی‌آباد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی‌آباد گفت: پیگیری فرآوری گیاهان دارویی و بسته‌بندی محصولات و فرآورده‌های خرمایی برای صادرات از مهم‌ترین برنامه‌های این واحد دانشگاهی در سال ۱۴۰۱ است.

به گزارش تیلا نیوز، محمد حیدری‌نارمندی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی‌آباد در راستای تحقق برنامه‌های سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: پیگیری فرآوری گیاهان دارویی، بسته‌بندی محصولات و فرآورده‌های خرمایی برای صادرات در سال ۱۴۰۱ از مهم‌ترین برنامه‌های این واحد دانشگاهی است که تحقق آن می‌تواند به افزایش درآمد پایدار و البته کاهش اتکاء به درآمدهای شهریه‌ای کمک کند.

وی بهترین رخداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی‌آباد را در سال گذشته تأسیس مدرسه سمای دخترانه با کمک خیران عنوان کرد و افزود: مدرسه سما از مهر سال پیش رو، دانش‌آموز جذب خواهد کرد.