فعالیت خورشید درآستانه اوج

مطالعه جدید دانشمندان نشان داده است که اوج فعالیت خورشید زودتر از آنچه قبلا پیش بینی شده بود، از راه می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ساینس الرت، براساس تجزیه و تحلیل‌های ستاره شناسان، حداکثر فعالیت خورشید در ژانویه ۲۰۲۴ به اوج خود می‌رسد. این یافته نشان می‌دهد که ممکن است روش‌های بهتری برای پیش بینی رفتار خورشید نسبت به روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی‌های رسمی چرخه خورشیدی فعلی وجود داشته باشد. اختر فیزیک دانان هنوز علت واقعی تحریک چرخه‌های بسیار طبیعی خورشید را درنیافته اند .

به گفته دانشمندان هر ۱۱ سال یک بار، میدان مغناطیسی خورشید قطبی شدن را معکوس می‌کند که با افزایش و کاهش فعالیت‌های خورشیدی، شراره‌های خورشیدی و خروج جرم تاجی همراه است.

نقطه‌ای که قطب‌ها در آن قرار می‌گیرند به عنوان حداکثر فعالیت خورشیدی شناخته می‌شود و حداقل آن هم چند سال بعد رخ می‌دهد. زمان وقوع این اتفاق براساس تعداد لکه‌های خورشیدی پیش بینی می‌شود، اما چندان دقیق نیست.

فوران‌های خورشیدی علاوه بر ارتباط تنگاتنگی که با آب و هوای فضا دارد، بر زمین نیز تاثیر می‌گذارند و در حالی که منابع ما محدود است، هنوز راه‌هایی برای تلاش و محافظت از خودمان داریم. بنابراین پیش بینی دقیق‌تر چرخه‌های خورشیدی حائز اهمیت است.

«لمون و مک اینتاش» تجزیه و تحلیل خود از خورشید را براساس فعالیت مغناطیسی داخلی آن قرار داده و الگو‌های بزرگ‌تر را در یک دوره زمانی طولانی ردیابی کرده اند..

شواهدی که تاکنون به دست آمده است، نشان می‌دهد که باید بیش از پیش به فعالیت مغناطیسی خورشید دقت کنیم تا نتایج آن را در سطح زمین دقیق تر پیش بینی کنیم.
نتایج تحقیقات این گروه پژوهشی در Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. منتشر شده است.