قطع برق ۳۰ اداره پرمصرف در هرمزگان

هر سازمان و دستگاه دولتی که دستورالعمل های مدیریت مصرف را رعایت نکند برق آن قطع خواهد شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از قطع برق ۳۰ اداره پرمصرف در استان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، مهرداد حاجی زاده در جمع خبرنگاران، افزود: پس اجرای طرح تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش ساعت اداری، دستگاه‌های دولتی موظف شدند برای کاهش بار شبکه، مصرف برق خود را از ساعت ۱۱ تا ۱۳ به نصف کاهش داده و پس از پایان ساعت اداری نیز فقط از ۱۰ درصد ظرفیت برق مصرفی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح پایش مصرف برق سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از سوی کارشناسان شرکت توزیع برق آغاز شد که با بررسی مصرف برق سازمان‌ها، ۸۳ اداره در لیست پرمصرف ها قرار گرفتند. در نهایت برق ۳۰ اداره که به اخطارهای شرکت توزیع برق بی توجه بودند، قطع شد.

حاجی زاده با تاکید بر اینکه مصرف بهینه برق در تابستان برای استان حیاتی است، اظهار کرد: هر سازمان و دستگاه دولتی که دستورالعمل های مدیریت مصرف را رعایت نکند برق آن قطع خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اطلاع رسانی های گسترده در خصوص لزوم کاهش مصرف در ساعات اوج بار، متاسفانه برخی سازمانها با وجود اخطارهای مکرر، مصرف برق خود را کاهش ندادند. به همین دلیل برای جلوگیری ازبروز خاموشی، برق این ادارات قطع شد.