قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، قیمت کتاب‌های درسی در مقاطع تحصیلی مختلف برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش تیلا نیوز، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از فردا ۲۸ فرودین ماه، آغاز می‌شود. قیمت بسته‌های آموزشی پس از ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی قابل مشاهده اسست.

ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به‌صورت اینترنتی و تنها از طریق سایت irtextbook.ir یا irtextbook.com آغاز شده و تا ۲۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت؛ البته ثبت‌نام پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم از ۵ تیرماه خواهد بود.

ثبت سفارش برای گروه میان پایه (پایه‌های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم) تا ۲۱ خرداد ماه خواهد بود و برای پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم نیز تا ۱۱ شهریور ماه این امکان فراهم شده است.

قیمت بسته آموزشی هر کدام از پایه‌ها و دوره‌های تحصیلی به شرح زیر می‌باشد: (قیمت‌ها به ریال می‌باشد)

۱- بسته آموزشی پایه اول ابتدایی ۳۶۰۰۰۰

۲- بسته آموزشی پایه دوم ابتدایی ۳۹۵۰۰۰

۳- بسته آموزشی پایه سوم ابتدایی ۴۴۵۰۰۰

۴- بسته آموزشی پایه چهارم ابتدایی ۴۴۵۰۰۰

۵- بسته آموزشی پایه پنجم ابتدایی ۴۴۵۰۰۰

۶- بسته آموزشی پایه ششم ابتدایی ۵۳۰۰۰۰

۷- بسته آموزشی پایه هفتم- پسر ۸۷۵۰۰۰

۸- بسته آموزشی پایه هفتم- دختر ۸۹۵۰۰۰

۹- بسته آموزشی پایه هشتم- پسر ۷۶۵۰۰۰

۱۰- بسته آموزشی پایه هشتم- دختر ۷۵۰۰۰۰

۱۱- بسته آموزشی پایه نهم ۷۹۵۰۰۰

۱۲- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (دهم) ۱۰۱۰۰۰۰

۱۳- بسته آموزشی علوم تجربی (دهم) ۱۰۰۰۰۰۰

۱۴- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (دهم) ۹۴۵۰۰۰

۱۵- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دهم) – پسر ۱۰۵۵۰۰۰

۱۶- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دهم) – دختر ۱۰۵۵۰۰۰

۱۷- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (یازدهم) ۱۰۷۵۰۰۰

۱۸- بسته آموزشی علوم تجربی (یازدهم) ۱۰۲۰۰۰۰

۱۹- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (یازدهم) ۹۳۰۰۰۰

۲۰- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (یازدهم) ۱۱۸۱۰۰۰

۲۱- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (دوازدهم) ۸۳۰۰۰۰

۲۲- بسته آموزشی علوم تجربی (دوازدهم) ۷۸۰۰۰۰

۲۳- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (دوازدهم) ۸۵۰۰۰۰

۲۴- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دوازدهم)