قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، قیمت کتاب‌های درسی در مقاطع تحصیلی مختلف برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش تیلا نیوز، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401 از فردا 28 فرودین ماه، آغاز می‌شود. قیمت بسته‌های آموزشی پس از ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی قابل مشاهده اسست.

ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1402-1401 به‌صورت اینترنتی و تنها از طریق سایت irtextbook.ir یا irtextbook.com آغاز شده و تا 21 خرداد ماه ادامه خواهد داشت؛ البته ثبت‌نام پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم از 5 تیرماه خواهد بود.

ثبت سفارش برای گروه میان پایه (پایه‌های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم) تا 21 خرداد ماه خواهد بود و برای پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم نیز تا 11 شهریور ماه این امکان فراهم شده است.

قیمت بسته آموزشی هر کدام از پایه‌ها و دوره‌های تحصیلی به شرح زیر می‌باشد: (قیمت‌ها به ریال می‌باشد)

1- بسته آموزشی پایه اول ابتدایی 360000

2- بسته آموزشی پایه دوم ابتدایی 395000

3- بسته آموزشی پایه سوم ابتدایی 445000

4- بسته آموزشی پایه چهارم ابتدایی 445000

5- بسته آموزشی پایه پنجم ابتدایی 445000

6- بسته آموزشی پایه ششم ابتدایی 530000

7- بسته آموزشی پایه هفتم- پسر 875000

8- بسته آموزشی پایه هفتم- دختر 895000

9- بسته آموزشی پایه هشتم- پسر 765000

10- بسته آموزشی پایه هشتم- دختر 750000

11- بسته آموزشی پایه نهم 795000

12- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (دهم) 1010000

13- بسته آموزشی علوم تجربی (دهم) 1000000

14- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (دهم) 945000

15- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دهم) – پسر 1055000

16- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دهم) – دختر 1055000

17- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (یازدهم) 1075000

18- بسته آموزشی علوم تجربی (یازدهم) 1020000

19- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (یازدهم) 930000

20- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (یازدهم) 1181000

21- بسته آموزشی ریاضی فیزیک (دوازدهم) 830000

22- بسته آموزشی علوم تجربی (دوازدهم) 780000

23- بسته آموزشی ادبیات و علوم انسانی (دوازدهم) 850000

24- بسته آموزشی علوم و معارف اسلامی (دوازدهم)