قیمت کتاب‌های درسی چقدر است؟

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان با مراجعه به سایت irtextbook.ir یا irtextbook.com می‌توانند ثبت و خرید کتب درسی را انجام دهند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان با مراجعه به سایت irtextbook.ir یا irtextbook.com می‌توانند ثبت و خرید کتب درسی را انجام دهند.

حسن جراره گفت: قیمت کتب درسی مقطع ابتدایی (اول تا ششم) ۳۶ تا ۵۳ هزار تومان، مقطع متوسطه اول (هفتم تا نهم) ۷۵ تا ۸۷ هزار تومان و مقطع متوسطه دوم (دهم تا دوازدهم) ۷۸ تا ۱۰۷۵۰۰ تومان است.

وی گفت: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای گروه میان پایه (پایه‌های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم) از ۲۸ فروردین آغاز شده و تا ۲۱ خرداد ادامه خواهد داشت.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم نیز از ۵ تیر آغاز می‌شود.