رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد؛

لزوم بهره مندی مردم هرمزگان از مزایای صنایع بزرگ

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: استفاده از مزایای صنایع بزرگ استان حقوق مردم هرمزگان است.

به گزارش تیلا نیوز، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به وجود صنایع و شرکت‌های بزرگ در هرمزگان باید شرایط لازم برای بهره مندی مردم استان از مزیت‌های این صنایع فراهم شود.

قهرمانی افزود: استفاده از مزایای صنایع بزرگ استان حقوق مردم هرمزگان است و به همین منظور دستگاه قضایی، اقدامات متعددی را در این خصوص اجرایی کرده است.

او افزود: اجرای عدالت وظیفه‌ای همگانی است و ما نیز در دستگاه قضایی استان همه راهکار‌های لازم را برای تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد تا خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم باشیم.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به برنامه ریزی دقیق به منظور ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو برای کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش کیفیت رسیدگی‌ها، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک که از استان هرمزگان پایه گذاری و پس از آن در تمام کشور اجرایی شده است، در طی ۱۷ ماه گذشته بیش از ۲ میلیون گواهی صادر شده و حدود ۴ میلیون تردد به دادگستری‌ها و مراجع قضایی کاهش یافته است.

او گفت: کاهش مراجعات باعث می‌شود که دستگاه قضایی با آزادی عمل بیشتری به امور مهم‌تر و حساس‌تر رسیدگی نماید که به همین منظور در پی آن هستیم تا طرح صدور گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک را در خصوص پرونده‌های حصر وراثت و پرونده‌های جبران خسارت حوادث بیمه‌ای نیز اجرا کنیم تا با به کارگیری سیستم‌های هوشمند الکترونیکی، در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی شده و موجبات رفاه مردم عزیز را نیز فراهم آورد.