ماجرای پیامک مشترکان پرمصرف برق چیست؟

مدتی است که برای مشترکان برق پیامکی با عنوان بررسی و پایش میزان مصرف برق ارسال می شود و بعضا این نگرانی را به وجود آورده که مشترکان از بهمن ماه دچار افزایش تعرفه می شوند، آنطور سخنگوی صنعت برق گفته بررسی میزان مصرف کاملا برای مشترکان مشخص است و مشترکان پرمصرف می توانند با کاهش مصرف مشمول افزایش مبلغ قبض نشوند.

به گزارش تیلا نیوز، مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه پیامک هایی که در این راستا برای مشترکان ارسال می شوند دو گونه هستند، اظهار کرد: به مشترکانی که میزان مصرف آنها زیر الگو بوده پیامکی ارسال می شود که باتوجه به میزان مصرف شما، افزایش تعرفه شامل حال شما نخواهد شد، اما آن دسته از مشترکانی که مصرف آن ها بالای الگو مصرف است، به میزان مازاد بر الگو شامل افزایش قیمیت می شوند.

وی با بیان اینکه این افزایش تعرفه به صورت پلکانی است، گفت: اگر برای مشترکی پیامک هشدار افزایش تعرفه ارسال شده لازم است که این دسته از مشترکان به مدیریت مصرف توجه بیشتری داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تنها درصد مشترکان پر مصرف هستند، گفت: مشترکان به راحتی می توانند با رعایت الگو در دسته مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و برای این مساله نیز تنها لازم است به مسائل ساده توجه کنند.