معاون برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

مجوز استخدام ۸۹ نیرو در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مجوز به کارگیری ۸۹ نیروی شرکتی خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، پژمان شاهرخی معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در نظر دارد با توجه به مجوزهای استخدامی شماره ۳۶۲۹/۲۰۹/د مورخ ۲۵/۵/۹۹ وشماره ۸۲۷۷/۲۰۹/د مورخ ۸/۹/۱۴۰۱معاونت محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تامین نیروی انسانی تعداد ۸۹ نفر از افراد واجد شرایط را در سال جاری به منظور انجام خدمت در واحدهای تابعه خود ، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و انجام مراحل گزینش به کارگیرد.

مشاغل مورد نیاز عبارتند از پرستار، کارشناس آزمایشگاه ، تشخیص طبی، کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، کارشناس امور اجرایی سلامت، کارشناس طراحی و تحلیل سیستم، فوریتهای پزشکی( پیش یبیمارستانی) کارشناس، فوریتهای پزشکی(پیش بیمارستانی) کاردان است.