محمد جواد خجسته سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان شد

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان منصوب شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان با صدور حکمی، محمد جواد خجسته را به سمت سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان، منصوب کرد.

وی پیش از این در دفتر شورای نگهبان در هرمزگان فعالیت داشت.

پیش از این احمد نفیسی در این مسؤولیت قرار داشت.