رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر بندرعباس:

مخالف اجرای BRT در بندرعباس هستیم / هنوز تصمیم گیری قطعی نکرده‌ایم

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس گفت: با وضعیت کنونی شهر بندرعباس، شهرداری و شورا قطعا مخالف اجرای بحث BRT هستند.

گبه گزارش تیلا نیوز، حسن سالاری، افزود: در مدتی که بنده توفیق داشته ام به عنوان رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک شورای شهر انجام وظیفه کنم، چندین جلسه را در حوزه حمل و نقل و ترافیک با استفاده از مشاورین کشوری و ملی هم استانی داشته و جلساتی در این باره برگزار کرده ایم.

وی تصریح کرد: با وضعیت کنونی شهر بندرعباس، شهرداری و شورا قطعا مخالف اجرای بحث BRT هستند و اینکه هنوز تصمیم گیری قطعی نکرده ایم و به جمع بندی نرسیده ایم صرفا به این دلیل است که نمی‌خواهیم این تصمیم مانند اجرای این طرح باشد چرا که در این طرح پس از اجرا متوجه شدند که تصمیم اشتباهی بوده است.

سالاری بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که این اشتباه را حداقل با نظر کارشناسی و تخصصی پیش ببریم که اگر قرار باشد ایستگاه‌های BRT جمع‌آوری شوند نهایت تلاشمان را کرده باشیم که حقی از مردم ضایع نشده باشد و همچنی خروجی کاشناسی شده داشته باشیم.

وی با اشاره به پیگیری درباره ایستگاه های BRT خاطرنشان کرد: تمامی مشاورینی که حتی در دوران اجرای این طرح نظر به اجرای آن داده بودند نیز در حال حاضر با وضعیت کنونی شهر بندرعباس مخالف آن هستند و امیدواریم که هرچه زودتر به نتیجه رسیده و در صحن شورا این موضوع را به رای گیری گذاشته ومصوب کنیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس ادامه داد: بنده در حال حاضر نظر اعضا و کارشناسان شهرداری را گرفته و در این باره شورا و شهرداری به یک نظر واحد رسیده اند که با وضعیت کنونی شهر بندرعباس این طرح قابل اجرا نیست و این به این معناست که تجهیزات، امکانات و وسایلی که برای این طرح خریداری شده را در حمل و نقل و ترافیک شهر در بخش های دیگر استفاده شود چرا که در این طرح هزینه بیت المال شده است و باید در این باره تصمیم درستی گرفته شود.