مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان: ۶۸ درصد برق هرمزگان توسط مشترکان خانگی مصرف می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: ۶۸ درصد برق هرمزگان توسط مشترکان خانگی مصرف می شود.

به گزارش تیلا نیوز، محمد کریمی گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد مصرف برق استان مربوط به مشترکان خانگی است. در صورتی که این مشترکان ۱۰ درصد از مصرف برق خود را در ساعات اوج بار کاهش دهند، می توان شرایطی ایجاد کرد که تابستان امسال را با حداکثر پایداری شبکه سپری کنیم.

کریمی افزود: پیش بینی می شود با تغییر ساعات کاری ادارات، بار شبکه در ساعات بعداز ظهر کاهش یابد. مشترکان صنعتی نیز مولدهای برق اضطراری خود را در حالت آماده به کار قرار داده اند تا در صورت نیاز برق واحدهای صنعتی از مولد های اضطراری تامین شود.

وی اضافه کرد: نقش برق به عنوان کالایی استراتژیک و مهم، بسیاری از خدمات را به خود وابسته کرده است. امروزه برق به عنوان زیرساخت همه خدمات شناخته می شود به گونه ای که ارائه بسیاری از خدمات به جریان برق وابسته است.

کریمی اظهار داشت: انرژی برق کالایی است که با هزینه بسیار زیاد تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. این موضوع باعث شده با افزایش مصرف برق، هزینه تولید نیز افزایش یابد.

به گفته وی، از نیمه اردیبهشت برنامه های جلب مشارکت مشترکان در قالب برنامه پاسخگویی بار برای تجاری، صنعتی و کشاورزی آغاز می شود و مشترکانی که در ساعات اوج بار تابستان با این شرکت همکاری کنند از پاداش مصرف برخوردار می شود.