مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان: ۱۲ میلیارد ریال تجهیزات فنی به هنرستان های هرمزگان ارسال شد

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تجهیزات فنی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال به هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان ارسال شد.

به گزارش تیلا نیوز، ایرج بیت اللهی روز چهارشنبه در مراسم ارسال این تجهیزات فنی به هنرستان های هرمزگان افزود: این تجهیزات بیشتر شامل موتور خودرو، کامپیوتر، چرخ خیاطی و تابلو برق صنعتی بوده است که به ۴۴ هنرستان در ۱۷ منطقه آموزشی هرمزگان ارسال شد.

وی بیان داشت: تجهیزات ارسال شده برای استفاده در پنج رشته آموزشی از جمله مکانیک خودرو، برق، خیاطی، کامپیوتر و تاسیسات بوده است.

تعداد ۲۳۱ هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش در هرمزگان وجود دارد که ۲۶ رشته فعال در هنرستان های فنی و حرفه ای و ۶۷ رشته فعال در هنرستان های کاردانش وجود دارد.