مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان: در مسائل مالی خواهش و تمنا نداریم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: در مسائل مالی خواهش و تمنا نداریم و هیچ چیزی جز قانون حکم فرما نخواهد بود.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دسینه در گفت و گو با ایسنا، در خصوص نشست با ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان هرمزگان، با اشاره به شرایط سخت تحریم ها و معضلات مالی، افزود: تحریم ها فرصتی بود تا اقتصاد کشور از اقتصاد مبتنی بر نفت به سمت اقتصاد پویا و مبتنی بر مالیات حرکت کند.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان ادامه داد: مدیران کل دستگاه ها باید در مصرف بهینه بودجه در استان دقت داشته باشند و اینکه ذیحسابان فشار ناشی از این عدم مدیریت صحیح مالی را تحمل کنند دور از انصاف است.

وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در کشور و همچنین دریافت سهم دولت از طریق مالیات، اظهار کرد: این شیوه در تمامی دنیا رایج و در ایران نیز قابل اجراست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بیان کرد: ذیحسابان با توجه به وظایف خطیر در حوزه مدیریت مالی و نظارت بر درآمد و هزینه دستگاه ها جایگاهی رفیع دارند و نگاهم این است که نباید این نگاه در مدیر به وجود بیاید که ذیحساب مقابل مدیر ایستاده است.

وی با اشاره به درک متقابل مدیران و ذیحسابان عنوان کرد: دفاع از ذیحسابان در چارچوب قانون، حق ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه ها است.

دسینه با بیان اینکه در مسائل مالی خواهش و تمنا نداریم و هیچ چیزی جز قانون حکم فرما نخواهد بود، اضافه کرد: مولدسازی و فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی در اولویت قرار دارد و ذیحسابان در این امر باید پویا باشند.