مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان: پیگیر انتقال پرونده مالیاتی و حساب‌های بانکی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به هرمزگان هستیم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: در سال ۱۴۰۱ پیگیر انتقال پرونده مالیاتی و همچنین حساب‌های بانکی مابقی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به هرمزگان خواهیم بود.

مهدی دسینه در گفت و گو با تیلا نیوز، افزود: در سال ۱۴۰۱ پیگیر انتقال پرونده مالیاتی و همچنین حساب‌های بانکی مابقی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به استان خواهیم بود.

وی اظهار کرد: با حمایت استاندار و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی همانطور که در سال گذشته پرونده مالیاتی چندین شرکت بزرگ از جمله شرکت نفت ستاره به هرمزگان انتقال دادیم، پیگیر انتقال پرونده مالیاتی و همچنین حساب‌های بانکی سایر موسسات و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به استان خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان اضافه کرد: منافع حاصل از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده باید در استان هرمزگان مشاهده شود و مردم از مزایای آن بهره مند شوند.