مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان: «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» نویدبخش شکوفایی اقتصادی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: رای قاطع مجلس به کلیات طرح «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» نوید بخش روزهای روشن و شکوفایی اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور است.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی دسینه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصویب کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار باعث کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی می‌شود گفت با توجه به شعار سال و مانع زدایی از تولید که یکی از مهمترین اهداف رهنمودهای مقام معظم رهبری ست طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، چراغ سبز به فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف است و موجب پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان با بیان اینکه قطعاً افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت افزود متأسفانه مدت زمان طولانی و فرآیندهای کسب مجوز موجب سرگردانی و گاه انصراف سرمایه گذاران اقتصادی می‌شد که با تصویب این طرح قطعاً شاهد تسریع و تسهیل در این امور خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان سرمایه گذاری، اشتغال زایی و تولید را زنجیری به هم پیوسته دانست و تصویب کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را فرصتی برای رونق اقتصادی کشور برشمرد، وی در پایان گفت رأی قاطع مجلس به کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار نوید بخش روزهای روشن شکوفایی اقتصاد و سرمایه گذاری در استان است.