مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان: راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی موجب شفاف‌سازی مبادلات و شناسایی درآمد واقعی مودیان خواهد شد

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: قانون پایانه های فروشگاهی با ایجاد عدالت اقتصادی، فرارهای مالیاتی را کاهش خواهد داد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوندزاده مدیرکل امورمالیاتی استان هرمزگان امروز با اشاره به اینکه رویکرد اخیر نظام مالیاتی در حال حاضر رویکردی شفاف و عدالت محور است،اظهار داشت: راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان موجب شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی درآمد واقعی مودیان خواهد شد که نهایتا منجر به برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی خواهد شد.

وی افزود: همزمان با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، اطلاع رسانی گسترده و موثری در خصوص مزایای اجرای این قانون در سطح کشور انجام گرفت و اداره کل امورمالیاتی هرمزگان نیز در همین راستا از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و خبرگزاری ها درجهت آگاه بخشی به فعالان اقتصادی کمک گرفته و نتایج مثبت اجرای این قانون را اطلاع رسانی کرد.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی، کلیه مودیان مشمول این قانون به‌ منظور عضویت در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه خود در این سامانه می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و تائید بخش”عضویت در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه” از داشبورد مالیاتی مشخصات کاربری ورود به کارپوشه خود را از طریق پیامک دریافت کنند.