مدیر خانه جوان بندرعباس معرفی شد

با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، سعیده شکاری بعنوان مدیر خانه جوان بندرعباس معرفی شد.

به گزارش تیلا نیوز، در سی امین نشست سه شنبه های با جوانان، سعیده شکاری به عنوان مدیر خانه جوان بندرعباس معارفه شد.

محمود رضا امیاری مدیر کل ورزش و جوانان در نشست با جوانان اظهارداشت: مهمترین عامل پیشرفت در هر کشوری نیروی انسانی به ویژه قشر جوانان هستند بر این اساس لازم است مسئولان، جوان محوری در کشور را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: نقش دولت در ساماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان در قالب ساختار‌سازی، توانمندسازی و فرصت‌سازی است.

متولی ورزش و جوانان استان بیان داشت: صدای جوانان از خانه جوان به گوش مسئولان رسانده شود و تشکیل اتاق اندیشه ورز برای شناسایی مسائل جوانان و ارائه‌ راهکارهای خلاقانه و برنامه های متنوع مورد نیاز جوان امروزی در چارچوب عرف و قانون صورت پذیرد.

مجتبی عامری معاون فرهنگی امور جوانان در این نشست گفت: هرمزگان تنها استانی است که فقط یک خانه جوان آن هم به صورت استیجاری دارد و این مسئولیت مدیر خانه جوان را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان از طریق استاندار وقت محل مناسبی جهت خانه جوان در نظر گرفته شده که در حال حاضر پیشرفت ۱۵ درصدی دارد و امیدواریم طی سال آینده به بهره‌برداری برسد.

در پایان جلسه سه شنبه های با جوانان، سعیده شکاری با حضور امیاری مدیر کل ورزش و جوانان استان، عامری معاون فرهنگی و امور جوانان، رضایی ملک مسئول حراست اداره کل و جمعی از جوانان در دفتر مدیر کل معارفه شد.