مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان: اجرای پروژه های عمرانی از محل مالیات بر ارزش افزوده با هدف فرهنگ سازی مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خواستار افزایش اجرای پروژه های عمرانی از محل مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداران و دهیاران با هدف فرهنگ سازی مالیاتی و ارتقا سطح خدمات رسانی به مردم هرمزگان شد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوندزاده، مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر رودان خواستار افزایش اجرای پروژه های عمرانی از محل مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداران و دهیاران با هدف فرهنگ سازی مالیاتی و ارتقا سطح خدمات رسانی به مردم هرمزگان شد.

وی با اشاره به اینکه مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت در تأمین بودجه و هزینه های عمومی کشور است، افزود: پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشور محسوب می شود که منجر به رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه عمران و آبادانی بیشتر در کشور می شود.

آخوند زاده مالیات بر ارزش افزوده را یکی از درآمدهای پاک و پایدار دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: اختصاص مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها باید در راستای فرهنگ سازی مالیاتی باشد تا مردم آثار پرداخت مالیات را در جامعه لمس کنند.

وی تصریح کرد: وقتی افراد جامعه بدانند که رفاه مردم و آبادانی کشور با پرداخت مالیات آنها ارتباط مستقیم دارد، با میل و رغبت بیشتری در پرداخت مالیات مشارکت می کنند.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان افزود: اجرای پروژه های عمرانی در سراسر استان توسط شهرداری ها و دهیاری ها و نامگذاری آن به نام ارمغان مالیات تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در پرداخت مالیات دارد که می طلبد شهرداران و دهیاران در این راستا اقدام نماید.