مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان: ۱۳۰۰ میلیارد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شد

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان از واریز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری ها جهت اجرای پروژه های عمرانی استان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوند زاده در دیدار با استاندار هرمزگان به مناسبت هفته مالیات و فرهنگ سازی مالیاتی گفت: در دو ماهه نخست سال گذشته ۹۱ میلیارد تومان و در مدت مشابه سال جاری ۳۲۷ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد که از افزایش ۲۵۸ درصدی برخوردار بوده است.

او گفت: در سال ۹۹ مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان و در سال گذشته هزار و۳۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد که رشد ۱۰۹ درصدی دربرداشته است.

آخوندزاده در ادامه گفت: میزان سهمیه مالیات وصولی مصوب برای استان در سال گذشته ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که این اداره کل ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول نمود که با افزایش ۱۵۵ درصدی نسبت به سال ۹۹ روبرو بوده است.