مرادی: کاندیداها با وعده‌های بدون پشتوانه به دنبال کسب رای مردم نباشند

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم به کاندیدایی رای می دهند که بتوانند در برنامه زمان بندی شده اش مشکلاتشان را حل شده ببینند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم به کاندیدایی رای می دهند که بتوانند در برنامه زمان بندی شده اش مشکلاتشان را حل شده ببینند.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در بحث انتخابات و ضرورت پرهیز کاندیداها از دادن وعده های توخالی، بیان کرد: در ایام انتخابات هر کدام از کاندیداها وعده ای به مردم می دهند، یکی می گوید که یارانه را افزایش خواهم داد و فردی دیگر نیز می گوید می خواهم اشتغال را بهبود دهم و دیگر نیز تاکید دارد که به دنبال مبارزه با فساد است.

وی در ادامه اظهار کرد: هر کدام از این شعارها به نوبه خود خوب است، اما آنچه که بیش از هرچیزی حائز اهمیت می باشد این است که کاندیداها وضعیت کشور را بسنجند و وعده هایی که می دهند را با بستر موجود در جامعه تطبیق دهند. مردم چون کشورشان را دوست دارند قطعا در انتخابات مشارکت خواهند کرد فلذا نیازی نیست که با وعده های بدون پشتوانه به دنبال کسب رای از مردم باشند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر کاندیداها باید مراقب افرادی باشند که قصد دارند سهم خواهی کرده و به دنبال تصاحب پست و مقام هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه شعارهایی است که داده می شود، در واقعیت دور از دسترس است، تاکید کرد: امروز اقتصاد کشور معیوب و بیمار است و گشودن گره های اقتصادی نیازمند یک خرد جمعی است. باید از ظرفیت تمام اقتصاد دان ها برای حل این مشکل استفاده کرد. کاندیدایی می تواند گره های اقتصادی را بگشاید که به دنبال تعامل با نخبگان جامعه برای حل مشکلات باشد.

مرادی در پایان افزود: اینکه یک کاندیدا شعار دهد می خواهم یارانه را افزایش دهم دردی از مردم دوا نخواهد کرد. مردم به دنبال برنامه ای هستند که بتواند به طور زیربنایی مشکلات را حل کند. مردم به کاندیدایی رای می دهند که بتوانند در برنامه زمان بندی شده اش مشکلاتشان را حل شده ببینند.