مردانی، عضو کمیته علمی کرونا: دوز سوم واکسن برای سینوفارمی‌ها و برکتی‌ها مهم است / در بازگشایی‌ها به خصوص مدارس باید تجدید نظر شود

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: باید واکسیناسیون کامل شود و دوز سوم واکسن به خصوص برای افرادی که سینوفارم یا برکت زده اند مهم است.

دانشجو: عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: باید واکسیناسیون کامل شود و دوز سوم واکسن به خصوص برای افرادی که سینوفارم یا برکت زده اند مهم است.

مردانی گفت: مردم باید خونسردی خودشان را حفظ کنند، اومیکرون فقط شدت سرایت بالا دارد.

باید واکسیناسیون کامل شود و دوز سوم واکسن به خصوص برای افرادی که سینوفارم یا برکت زده اند مهم است.

متاسفانه در تهران تنها ۴۶ درصد پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود که باید اصلاح بشود، استفاده از ماسک از منزل تا منزل مهم است.

مردم سفر غیر ضروری نروند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند، امسال هم شب یلدا را در منزل بمانند.

در بازگشایی‌ها به خصوص مدارس، تئاتر، کنسرت‌ها و سینما‌ها جدید نظر شود.