مسئول جهاد کشاورزی این شهر خبر داد؛

مزارع «خردل» باغ شهر فین به گل نشست

مسئول جهاد کشاورزی فین از آغاز گل دهی گیاهان دارویی خردل در مزارع این شهر خبر داد.

مسئول جهاد کشاورزی فین از آغاز گل دهی گیاهان دارویی خردل در مزارع این شهر خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، امید سرودی، مسئول جهاد کشاورزی فین گفت: گل دهی گیاهان دارویی خردل در ۳۰ هکتار از مزارع فین شهرستان بندرعباس آغاز شده است.

سرودی افزود: ۳۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی فین به زیرکشت گیاه دارویی خردل رفته و پیش بینی می‌شود ۱۵ تن خردل از این مزارع برداشت و وارد بازار استان شود که نسبت به پارسال تغییری نداشته است.

اوگفت: از خردل علاوه بر مصرف دارویی، در صنایع غذایی، تهیه سس خردل و چاشنی مهیاوه استفاده می‌شود.