مسمومیت ۲۰ شناگر در یکی از استخر‌های مشهد

فارس: سخنگوی اورژانس از مسمومیت ۲۰ شناگر در یکی از استخر‌های مشهد با گاز کلر خبر داد.

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگاران گفت: بر اساس اعلام مسمومیت تعدادی از شناگران در یکی از استخر‌های مشهد به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

وی با بیان اینکه ۸ دقیقه بعد از اولین تماس آمبولانس‌ها به محل رسیدن، گفت: تکنسین‌های اورژانس مشاهده کردن شناگران از ۶ سال تا ۵۰ سال هستند که دچار مسمومیت با گاز کلر شده اند.

سخنگوی اورژانس گفت: ۲۰ نفر از این افراد به مراکز درمانی برای دریافت سایر خدمات درمانی منتقل شدند.