معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان خبر داد:

مشارکت بیش از ۴ میلیارد تومانی هرمزگانی ها برای کمک به نیازمندان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری، مردم خیر و نیکوکار هرمزگانی، مبلغ چهار میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان صدقه به رفع مشکلات نیازمندان کمک شد.

به گزارش تیلا نیوز، مرتضی بخرد صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح های مختلفی برای خدمت رسانی به نیازمندان و محرومان جامعه در دستور کار خود دارد و همین راستا مردم نوع دوست و سخاوتمند با مشارکت در طرح های حمایتی این نهاد از جمله پرداخت زکات، صدقه، قربانی، جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری و غیره به نیازمندان کمک می کنند.

بخرد، میزان مشارکت مردم نیکوکار در قالب صدقه اشاره نمود و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری، مردم خیر و نیکوکار هرمزگانی، مبلغ چهار میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان صدقه به رفع مشکلات نیازمندان و خانواده های تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان هرمزگان افزود: از مجموع صدقه جمع آوری شده، ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان از مشترکین صدقه های کوچک خانگی، ۷۴۷ میلیون تومان از صندوق های معابر و بزرگ، ۷ میلیون تومان از روش های نوین الکترونیکی و ۹۷۲ میلیون تومان صدقه جمع آوری شده در مراکز نیکوکاری سطح استان بوده است.

بخرد در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مردم خیر و خیرین نیکوکار اظهارداشت: عموم مردم نیکوکار می توانند کمک های خود را از طریق مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا از طریق کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷* به نیازمندان و محرومان اهداء کنند.