معاون استاندار هرمزگان استعفا کرد

علی فیروزی معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان از مسوولیت خود استعفا کرد.

علی فیروزی معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری هرمزگان از مسوولیت خود استعفا کرد.

به گزارش تیلا نیوز، این استعفا مورد پذیرش مهدی دوستی استاندار هرمزگان قرار گرفته است.

روابط عمومی استانداری هرمزگان ضمن تایید این خبر از بیان جزئیات این استعفا خودداری کرد.

علی فیروزی اولین معاون مهدی دوستی استاندار هرمزگان بود و فعالیت خود را از آبان پارسال در این استان آغاز کرد.