معاون سازمان اداری و استخدامی: پرداختی مدیران مشمول بین ۲۱ یا ۲۲ میلیون تومان است / برای کارکنان ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان

عرب اسدی در خصوص سقف پرداختی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان و مدیران بیان کرد: مدیران مشمول طبق این قانون باید بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون دریافتی داشته باشند.میانگین حقوق دریافتی کارکنان عادی نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.

باشگاه خبرنگاران: عرب اسدی گفت: مقررات خاص زمینه دریافت حقوق‌های ویژه در برخی دستگاه ها را فراهم کرده است.

حسین عرب اسدی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: بر اساس قانون، حداکثرِ حقوق، ۱۵ برابرِ حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.

او تاکید کرد: پرداخت حقوق بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری است اما مقررات خاص زمینه دریافت های ویژه را در برخی دستگاه ها فراهم کرده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی برای خود “قوانین خاص” مصوب کرده اند که وزارت خارجه، نفت و سازمان گسترش و نوسازی از آن جمله اند.

عرب اسدی در خصوص سقف پرداختی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان و مدیران بیان کرد: مدیران مشمول طبق این قانون باید بین ۲۱ تا ۲۲ میلیون دریافتی داشته باشند.میانگین حقوق دریافتی کارکنان عادی نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است.

این مقام مسئول گفت: پرداخت حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود که البته ۴۰ درصد از دستگاه ها از آن مستثنی شده اند و قوانین مربوط به خود را دارند.

عرب اسدی گفت: ثبت حقوق و مزایا در سامانه سازمان اداری و استخدامی به کمک خود مدیران در دستگاه های اجرایی سبب شفافیت در پرداخت ها می شود.

او افزود: با ثبت اطلاعات در این سامانه ما میانگین های دریافتی مدیران را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی گفت: همه پرداخت ها در کشور مبتنی بر قانون انجام می شود اما تنوع و تکثر قوانین باعث شده تفاوت زیاد در حقوق ها را شاهد باشیم.