معاون شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان: ۷۵ درصد ذخایر سدهای هرمزگان آبگیری شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: به طور میانگین ۷۵ درصد ذخایر سدهای استان آبگیری شده است.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالحمید کمالی در تشریح این خبر، افزود: اکنون حجم سد استقلال میناب ۱۴۰ میلیون متر مکعب است که ۵۸ درصد آن آبگیری شده است.

وی با بیان اینکه سدهای شمیل و نیان هم ۲۹ میلیون متر مکعب آبگیری شده است، تصریح کرد: سد جگین در شهرستان بشاگرد ۱۸۴ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که ۸۷ درصد آن آبگیری شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان بیان کرد: سد سرنی هم ۲۹ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

کمالی با اشاره به اینکه ذخائر آبی سدهای استان تا اواسط سال آینده است، اضافه کرد: نیاز آبی شهر بندرعباس ۲۴۰۰ لیتر بر ثانیه است.