معاون عمرانی استانداری هرمزگان خبر داد: ۲۰ درخواست صدور پروانه در کارگروه زیربنایی استان تصویب شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از تصویب ۲۰درخواست صدور پروانه در کارگروه زیربنایی استان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا مدرس با اشاره به بررسی ۳۶ درخواست در هشتمین کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست، گفت: ۲۰ درخواست پس از بررسی در دبیر خانه کمیسیون های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی و طرح در جلسه گروه کارشناسی، در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح و به تصویب رسید.

وی افزود: مصوبات کارگروه به منظور طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شده است. طرح های مصوب نشست امروز در حوزه دامداری، دامپروری، صنعت و خدمات بود.

بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه طرح های توسعه عمران شهری، وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، طرح های هادی و جامع شهرها، از جمله وظایف کارگروه زیربنایی استان است.