معاون پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش هرمزگان: رفع دغدغه مدیران بابت بدهی مدارس به شرکت های توزیع نیروی برق و مخابرات

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دغدغه مدیران بابت بدهی مدارس به شرکت های توزیع نیروی برق و مخابرات مرتفع شد.

به گزارش تیلا نیوز، حسن جراره بیان داشت: یکی از سیاست ها و اختیارات اداره آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه است و طبق این قانون، امکان تسویه بدهی مدارس از محل تهاتر امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: با توجه به بدهی مدارس به شرکت های آب، برق و مخابرات و ایجاد دغدغه برای مدیران مدارس هرمزگان، این اداره با استفاده از ظرفیت قانونی یادشده ، بدهی به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال را به شرکت های مذکور با تهاتر، تسویه کرد.