معرفی برترین‌های مسابقات بزرگ گلوله زنی ایران

چهارمین دوره مسابقات بزرگ گلوله زنی کشور با حضور ورزشکاران در شهرستان حاجی آباد هرمزگان برگزار شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از فدراسیون تیراندازی، چهارمین دوره مسابقات بزرگ تیراندازی گلوله زنی کشور با حضور ورزشکاران برتر ایران، در شهرستان حاجی آباد هرمزگان برگزار شد.

نفرات برتر در بخش انفرادی در رشته ۴۰۰ متر به شرح زیر است:

۱- خوارزم فرزانه از تهران
۲- فرشید سعادتمند از قم
۳- مهدی مددی از مرکزی
۴- محمد خورشیدی از فارس
۵- محمد حسین علی آبادی از فارس

تیم‌های برتر در بخش انفرادی در رشته ۴۰۰ متر به شرح زیر است:

۱- تیم شهید خلبان عباس دوران از فارس
۲- تیم حسینی از تهران
۳-تیم شهید هاشمی از قم

نفرات برتر در بخش انفرادی در رشته ۲۰۰ متر به شرح زیر است:

۱- رحمت الله رئیسی از فارس
۲- یوسف مرادی از استان هرمزگان
۳- سعادت نعمتی از فداغ فارس
۴-محسن رفعتی از فارس
۵- محمدرضا کوه شکن از لامرد فارس

تیم‌های برتر در بخش انفرادی در رشته ۲۰۰ متر به شرح زیر است:

۱- تیم ایثارگران فداغ از فارس
۲- تیم پارس از فارس
۳- تیم هرمزگان