معرفی شرکت های بدعهد در پرداخت حقوق کارگران به دستگاه قضایی

دومین جلسه کمیته فرعی کمیسیون کارگری استان هرمزگان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایسنا ، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در این نشست اظهار کرد: نمایندگان و مسئولان دستگاه های اجرایی باید جهت پیگیری مطالبات و معوقات کارگران تلاش خود را مضاعف کنند تا در این حوزه مشکلات مرتفع شود.

ناصر علی حسین زاده افزود: عدم پرداخت مطالبات کارگران و معوق ماندن حقوق آن ها موجب ایجاد مشکلات و تحمیل آسیب های فراوانی به آن ها می شود و دستگاه‌های اجرایی باید با نظارت بیشتر، مدیریت و تدبیر مشکلات حقوق کارگران را رفع و رجوع کنند.

رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان بیان کرد: پیمانکاران بایست توجیه شوند که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند در غیر اینصورت با آن ها برخورد قانونی شده و به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی دقت نظر داشته باشند که در قراردادهای کارگری حتما یک نسخه از قرارداد در اختیار خود کارگران قرار گیرد چرا که عدم آگاهی آن ها از مفاد قرارداد موجب می شود حقوقشان تضعیف شود.