ممنوعیت قطع برق حوزه‌های امتحانی دانش‌آموزان

قطعی برق در ساعات امتحانات دانش آموزان موجب بروز مشکلات بسیاری در امتحانات مجازی و حضوری شده است؛ طی مذاکره آموزش و پرورش با شرکت توزیع برق مقرر شد برق مراکز آزمون و حوزه‌های امتحانات نهایی پایه‌های نهم و دوازدهم قطع نشود.

قطعی برق در ساعات امتحانات دانش آموزان موجب بروز مشکلات بسیاری در امتحانات مجازی و حضوری شده است؛ طی مذاکره آموزش و پرورش با شرکت توزیع برق مقرر شد برق مراکز آزمون و حوزه‌های امتحانات نهایی پایه‌های نهم و دوازدهم قطع نشود.

خسرو ساکی؛ رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در نامه‌ای به آموزش و پرورش استان‌ها از ممنوعیت اعمال خاموشی در ساعات برگزاری امتحانات دانش آموزان خبر داد.

او در این نامه اعلام کرده است‌: “‌به منظور جلوگیری از قطع برق در هنگام برگزاری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم، مدیرکل نظارت بر توزیع برق کشور طی نامه مورخ 2 خرداد 1400 خطاب به مدیران عامل تمام شرکت‌‌های توزیع نیروی برق استان‌ها اعلام کردند که با هماهنگی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ترتیبی اتخاذ شود تا از اعمال خاموشی ( مدیریت بار) در ساعات برگزاری امتحانات اکیداً خودداری شود.

بر این اساس قرار است که برق حوزه‌های امتحانی دانش‌آموزان قطع نشود و این موضوع حداقل استرس امتحان حضوری را کم می‌کند.