منتخبان نظام مهندسى ساختمان هرمزگان مشخص شدند+اسامی

نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان با حضور ٣٤ کاندیدا امروز پنجشنبه هشتم مهرماه جارى به‌صورت اینترنتى برگزار شد و ١٠ نفر از گروه‌هاى مهندسی مختلف به هیأت مدیره راه یافتند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزارى فارس، نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان با حضور ٣٤ کاندیدا امروز پنجشنبه هشتم مهرماه جارى به‌صورت اینترنتى برگزار شد و ١٠ نفر از گروه‌هاى مهندسی مختلف به هیأت مدیره راه یافتند.

انتخابات از ساعت ٩ صبح امروز آغاز شد و تا ساعت ١٧ ادامه یافت که به‌دلیل استقبال کم‌نظیر مهندسان اعضا در دو مرحله تا ساعت ٢٠ و ٢١ تمدید شد.

در این دوره از انتخابات بعد از تطبیق و کنترل مدارک کاندیداهای متقاضی شرکت در انتخابات، ۳۴ نفر از کاندیداها واجد شرایط انتخابات شدند.

این افراد در ٦ رشته به رقابت پرداختند و تعداد ۳ کاندیدا از رشته برق، یک کاندیدا از رشته نقشه‌برداری، ۵ نفر از رشته معماری، ۲١ نفر از رشته عمران، یک نفر از رشته شهرسازى و ٣ نفر از رشته مکانیک در این انتخابات حضور داشتند.

سید حصام خادمی، محمدرضا عظیمى، شهاب حسینى، علیرضا اکبری و محمد نجاتى از گروه مهندسان عمران به صندلى ساختمان سفید سازمان نظام مهندسى هرمزگان تکیه زدند.

پارسا پروین از گروه تأسیسات مکانیکى، حمیدرضا عامرى سیاهویى از گروه شهرسازى، نیما امیرشکارى از گروه تأسیسات الکترونیکى و مسعود حاجى‌احمدى از گروه نقشه‌بردارى به هیأت مدیره نهم راه یافتند.

رامین حیدری‌مقدم و سید عمادالدین البرزى از رشته معمارى انتخاب شدند و وارد هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان در دوره نهم شدند.