مهدی احمدی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو بندرعباس منصوب شد

مهدی احمدی قلعه قاضی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو بندرعباس معارفه شد.

به گزارش تیلا نیوز، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در حکمی مهدی احمدی قلعه قاضی را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو بندرعباس منصوب کرد.

احمدی دارای مدرک کارشناسی حقوق و سوابق اجرایی و مدیریتی مختلفی از جمله ١٨ سال سابقه اجرایی، مدیر تخلفات شهری، رییس ناحیه، بازرسی مناطق یک و دو شهرداری، معاون سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس را در کارنامه دارد.

پیش از این حبیب بهادری شهردار منطقه دو بندرعباس بود.