مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد؛

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱ تا ۲۶ تیرماه تمدید شد

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان گفت: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ی بهار ۱۴۰۱، روز یک شنبه ۲۶ تیرماه است.

به گزارش تیلا نیوز، رضا آخوندزاده مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ بنابراین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول (بهار) ۱۴۰۱، روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه بوده است که در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مهلت ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۱، تا یکشنبه ۲۶ تیرماه تمدید شده است.

وی اظهار داشت: مودیان محترم می‌توانند با مراجعه به سایت evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تأکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جریمه و محرومیت از تسهیلات و معافیت های قانونی خواهد شد.