مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» در بندرعباس

مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» در برخی از نقاط شهر بندرعباس انجام شد.

به دنبال مشاهده پشه « آئدس» در برخی از نقاط شهر بندرعباس عملیات مه‌پاشی و سم‌پاشی توسط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با استفاده از دستگاه فوگر مه پاش انجام شد.

مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» تا پاکسازی کامل از وجود این پشه ادامه دارد./ ایرنا